e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

O formach wsparcia osób niepełnosprawnych 2014-05-22


Opiekunowie osób niepełnosprawnych rozmawiali z przedstawicielami rządu m.in. na temat kwestii subwencji oświatowej, dostosowania jej do potrzeb niepełnosprawnych dzieci oraz zmiany w orzecznictwie o niepełnosprawności.

MPiPS zorganizowało spotkania będące kontynuacją okrągłego stołu ws. systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Efektem prac ma być wypracowanie "mapy drogowej" dotyczącej systemowego, a nie tylko finansowego wsparcia niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.

Na pierwszym spotkaniu powołano pięć podzespołów do spraw: orzecznictwa, zdrowia i rehabilitacji, aktywizacji i opieki instytucjonalnej, rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, które zajmować się będą konkretnymi problemami.

Wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn po tych spotkaniach podkreśliła, że cały czas ważnym postulatem pozostaje jedno świadczenie dla opiekunów niepełnosprawnych, bez względu na czas powstania niepełnosprawności.

Przedstawiciel opiekunów niepełnosprawnych dzieci poinformował, że pierwsza runda spotkań miała na celu wypracowanie właściwych postulatów, a dopiero podczas dalszych prac będą toczyć się rozmowy o szczegółowych rozwiązaniach i możliwym zakresie proponowanych zmian.

(Źródło: PAP)