e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2014-06-05


14 czerwca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak ,,Dawca Przeszczepu" i ,,Zasłużony Dawca Przeszczepu". Dz.U. z 30 maja 2014r. Nr 100, poz. 708.