e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Kontrola zwolnień lekarskich w I kwartale 2014 r. 2014-06-05


W I kwartale 2014 r. na skutek kontroli zwolnień lekarskich wstrzymano 14 tys. wypłat zasiłków chorobowych. To razem prawie 50 mln zł wstrzymanych świadczeń chorobowych.

Od stycznia do marca 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych skontrolował 172 tys. osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W wyniku kontroli wydanych zostało ponad 14 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych.

ZUS ma również obowiązek ograniczać podstawę wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz ograniczać kwotę wypłacanych zasiłków z powodu niedotrzymania przez ubezpieczonych terminu dostarczenia zaświadczenia lekarskiego pracodawcy.

Zaświadczenie lekarskie trzeba dostarczyć w ciągu 7 dni od otrzymania zwolnienia. Spóźnienie powoduje obniżenie świadczenia od ósmego dnia niezdolności do pracy o 25 proc. i obowiązuje do momentu dostarczenia zaświadczenia. W I kwartale 2014 r. obniżono wypłaty świadczeń ponad 65 tys. osób.

W sumie w I kwartale 2014 roku kwota cofniętych i obniżonych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wyniosła prawie 50 mln zł.

(Źródło: ZUS)