e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w maju 2014r. 2014-06-26


W maju 2014r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,5 proc. W porównaniu do kwietnia spadła o 0,5 pkt. proc. Z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że liczba bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 86 tys. osób. W urzędach pracy zarejestrowanych było o 183 tys. mniej osób niż przed rokiem.

W urzędach pracy na koniec maja zarejestrowanych było 1 993 tys. osób. To o ponad 86 tys. mniej niż w kwietniu. Dla porównania:
  • w maju 2013 r. spadek bezrobocia wyniósł 79 tys.;
  • w maju 2012 r. - 59 tys.;
  • w maju 2011 r. - 81 tys.;
  • w maju 2010 r. - 66 tys.;
  • w maju 2009 r. - 37 tys.;
  • w maju 2008 r. - 80 tys.;
W styczniu w urzędach zarejestrowanych było o 35 tys. mniej bezrobotnych niż przed rokiem. W lutym ta różnica wzrosła do blisko 80 tys., w marcu do 130 tys., w kwietniu do 174 tys., a w maju aż do 183 tys.

W maju 2014r. pracodawcy zgłosili do urzędów 94 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Jest to ponad 17 tys. więcej niż w maju 2013 r. (wzrost o 22 proc.). Najwięcej ofert przybyło w województwie Śląskim i Opolskim (wzrost odpowiednio o 9 i 19 proc.).

Minister Kosiniak-Kamysz podkreśla, że bezrobocie spada nieprzerwanie od początku roku. Od stycznia liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 268 tys. osób. W maju poprawę sytuacji odnotowano we wszystkich województwach. Największy spadek liczby osób bezrobotnych nastąpił na Mazowszu i Dolnym Śląsku - po 7,6 tys. W Wielkopolsce spadek wyniósł 7,5 tys, a w Małopolsce - 7,3 tys.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju wyniosła 12,5 proc. W porównaniu do kwietnia spadła o 0,5 pkt. proc. Stopa bezrobocia obniżyła się we wszystkich województwach. Najmocniej - o 1 pkt proc. - na Warmii i Mazurach. Najniższa stopa bezrobocia jest w Wielkopolsce, gdzie wynosi 8,7 proc. W maju zmniejszyła się o 0,4 pkt proc.

W maju ministerstwo przekazało urzędom pracy dodatkowe 150 mln zł z rezerwy ministra na wsparcie osób poszukujących pracy. Dostały je urzędy, które zaproponowały programy specjalne dla młodych bezrobotnych do 30. roku życia, osób 50+, rodziców powracających na rynek pracy po okresie opieki nad dzieckiem oraz dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Ministerstwo ogłosiło w maju konkurs na „Kreatora Miejsc Pracy 2014”. Mogły w nim wziąć udział zarówno małe, średnie, jak i duże firmy. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na uroczystej gali 24 czerwca.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)