e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Emeryci i renciści bez prawa do zasiłku w razie utraty zatrudnienia 2014-06-26


Przepisy, zgodnie z którymi emeryci i renciści płacący obowiązkowo składki na ubezpieczenie chorobowe nie mają prawa do zasiłku w razie utraty zatrudnienia, są zgodne z ustawą zasadniczą. Trybunał orzekł we wtorek, że art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie narusza art. 67 ust. 1 i art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy zasadniczej.

Sędziowie umorzyli postępowanie w pozostałym zakresie. Wyrok Trybunału jest ostateczny, a jego sentencja zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Sprawa dotyczyła prawa do zasiłku chorobowego dla emerytów i rencistów pracujących na podstawie umowy o pracę, płacących składki na ubezpieczenie chorobowe. Pytania prawne dotyczące tej kwestii zgłosiły sądy rejonowe w Gliwicach oraz Płocku. W sądach prowadzono sprawy, w których osoby domagały się od ZUS wypłaty świadczenia za okres choroby przypadający już po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

Trybunał uznał, że emeryci i renciści nie mogą być traktowani identycznie jak inni pracownicy, ponieważ posiadają już prawo do emerytury/renty. „W kontekście ogólnego celu zasiłku chorobowego, zasiłek po ustaniu tytułu ubezpieczenia jest świadczeniem wyjątkowym. Stanowi on rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej poza tę wynikającą z logiki ubezpieczeń chorobowych. Cel ten nie występuje natomiast w razie pobierania przez byłego pracownika emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy” – czytamy w wydanym przez TK komunikacie.

Wskazano równocześnie, że w zakwestionowanym przepisie nie ma mowy o prawie do zasiłku chorobowego dla emerytów i rencistów, którzy nie posiadają statusu ubezpieczonego.

(Źródło: podatki.biz)