e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Projekt rozporządzenia w sprawie opłat za krew i jej składniki w 2015 r. 2014-06-26


W dniu 23 czerwca opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2015 r.

W uzasadnieniu wskazano, że w kolejnych latach będzie możliwość uwzględnienia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Uwzględnienie tego wskaźnika bez rzeczywistego wzrostu kosztów centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa mogłoby jednak doprowadzić do bezpodstawnego wzrostu kosztów leczenia krwią i jej składnikami.

(Źródło: rcl.gov.pl)