e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Niepełnosprawni będą pracować krócej 2014-06-26


Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą pracować nie dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo. W piątek Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Czas pracy osób niepełnosprawnych z 7 do 8 godzin dziennie wydłużono w 2012 r. Pracownicy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogli pracować w skróconych normach czasu pracy tylko na wniosek lekarza. TK w czerwcu 2013 r. zakwestionował przepis uzależniający stosowanie skróconego wymiaru czasu pracy od uzyskania zaświadczenia od lekarza. Uznał ten przepis za sprzeczny z konstytucją, m.in. dlatego że nie przewiduje żadnej procedury odwoławczej w razie odmowy wystawienia zaświadczenia o konieczności zastosowania skróconej normy czasu pracy.

Ustawa realizuje ten wyrok i przywraca stan sprzed 2012 r. Zgodnie z nią czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym i umiarkowanym nie będzie mógł przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Nie będzie konieczne uzyskiwanie zaświadczeń lekarskich.

(Źródło: PAP)