e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wakacyjny poradnik pacjenta 2014-06-26


W związku z rozpoczynającym się okresem urlopowym Biuro Rzecznika Praw Pacjenta zachęca do lektury "Wakacyjnego poradnika pacjenta". Można go pobrać w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej Rzecznika Praw Pacjenta.

Poradnik to kilkustronicowa ulotka, która w przystępny sposób wyjaśnia najważniejsze kwestie związane z prawami pacjenta, profilaktyką oraz pożądanymi zachowaniami w sytuacjach nagłych, zagrażających życiu lub zdrowiu. Znajdują się w nim porady dotyczące m.in. tego, w jaki sposób rodzice powinni upoważnić bliskich, pod opieką których przebywa ich dziecko, do wyrażania zgody na jego leczenie, o zrobić, kiedy nasz lekarz rodzinny przebywa na urlopie, a konieczna jest wizyta lekarska, w jakich sytuacjach należy korzystać z nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, a w jakich pacjenci powinni zgłosić się do szpitalnego oddziału ratunkowego.

(Źródło: www.bpp.gov.pl)