e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

3 lata na ukończenie kursu z medycyny rodzinnej 2014-06-26


Świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) będą mogły być świadczone przez lekarzy ze specjalizacją I stopnia z medycyny ogólnej, jak również ze specjalizacją I lub II stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii. W ciągu 3 lat od rozpoczęcia udzielania świadczeń w POZ lekarze ci będą musieli ukończyć kurs z medycyny rodzinnej, organizowany przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Zmiany wynikają z ustawy z 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie 15 czerwca 2014 r.

Nowelizacja ma też ułatwić dostęp do lekarzy specjalistów dla dzieci do 1. roku życia w razie stwierdzenia u nich nieprawidłowego wyniku badań przesiewowych, mających na celu wykrycie wad wrodzonych. W takich sytuacjach dziecko będzie kierowane od razu do lekarza specjalisty, bez wystawiania przez lekarza POZ skierowania do poradni specjalistycznej.

(Źródło: www.inforrb.pl)