e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie 2014-06-26


16 czerwca weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Dz.U. Nr 104, poz. 755, z dnia 05.06.2014r.