e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowe normy czasu pracy pracowników medycznych 2014-07-10


Od 2 lipca br. część pracowników medycznych, m.in. radiolodzy utraciło możliwość korzystania ze skróconego czasu pracy. Czas pracy wydłużono z 5 godzin do 7 godzin 35 minut dziennie. Nie wiąże się to jednak z wyższym wynagrodzeniem.

Jak wyjaśnia resort zdrowia przepisy zakładające wydłużenie czasu pracy zostały przyjęte w ustawie o działalności leczniczej z 2011 r. i dotyczą osób zatrudnionych w zakładach i pracowniach radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej stosujących źródła promieniowania jonizującego, a także zakładach i pracowniach fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów. Przepisy te miały trzyletnie vacatio legis.

Nowym przepisom sprzeciwiają się przedstawiciele środowiska radiologów. - Od 2 lipca nasz czas pracy zostanie przemnożony o 150 proc. Według nowych przepisów zamiast 5 godzin, będziemy pracować 7 godz. i 35 minut dziennie. Obejmie to wszystkich pracujących w radiologii, radioterapii, patologii, prosektoriach, przy cytostatykach - powiedział PAP Cezary Staroń z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii.

Środowisko radiologów obawia się, że dyrektorzy szpitali nie zwiększą ich wynagrodzeń mimo większej liczby godzin pracy, powołując się na to, że nie mają takiego obowiązku wynikającego z ustawy.

(Źródło: PAP)