e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Czas pracy niepełnosprawnych 2014-07-10


Od 10 lipca obowiązują zmiany dotyczące czasu pracy osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Niepełnosprawni, z mocy prawa, bez żadnych dodatkowych zaświadczeń lekarskich, pracują nie dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo.

Zmiana związana jest z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym 10 lipca 2014 r. traci moc obowiązujący od 1 stycznia 2012 r. niekonstytucyjny przepis ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Uzależniał on stosowanie skróconego czasu pracy osób znacznie i umiarkowanie niepełnosprawnych od uzyskania zaświadczenia lekarskiego.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych podkreśla, że wrócił stan prawny, obowiązujący przed 1 stycznia 2012 r., kiedy to czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym i umiarkowanym z mocy prawa nie mógł przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Tym samym, pracownicy nie będą już musieli dokonywać specjalnych badan i przedkładać zaświadczeń o celowości stosowania krótszego czasu pracy.

Zaświadczenia przedłożone, które nie wygasły ze względu na upływ terminu obowiązywania w nich wskazany, nie będą już wywierać skutków prawnych.

Od10 lipca osoby niepełnosprawne mogą korzystać z siedmiogodzinnego czasu pracy bez wymogu uzyskiwania zaświadczeń lekarskich, mimo że w tym dniu nie wejdzie jeszcze w życie rządowa nowelizacja ustawy, realizująca wyrok TK.

Rządowa nowelizacja stanowiąca wprost wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie dokonuje innych zmian w zakresie czasu pracy osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni pracownicy nadal mają zakaz pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych (poza wskazanymi w ustawie wyjątkami).

(Źródło: PAP)