e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w czerwcu 2014r. 2014-07-10


Z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w czerwcu 2014r. liczba bezrobotnych wyniosła 1 914, 8 tys. osób i była najniższa od 2012 roku. Stopa bezrobocia w czerwcu br. wyniosła 12,1%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec miesiąca wyniosła 1 914,8 tys. osób. W stosunku do maja 2014r. z urzędów pracy wyrejestrowało się prawie 71,9 tys. osób, a tym samym stopa bezrobocia spadła o 0,4 punktu procentowego.

W pierwszej połowie 2014 roku liczba bezrobotnych systematycznie się zmniejszała z 2 260,7 tys. w styczniu do 1 914,8 tys. w czerwcu. W ciągu sześciu miesięcy liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 350 tys. osób. Spadek bezrobocia w porównaniu do maja br. odnotowano we wszystkich województwach. Największy był w województwie lubuskimi i zachodniopomorskim (4,8%), pomorskim (4,6%) oraz wielkopolskim (4,3%).

Pracodawcy w czerwcu br. zgłosili do urzędów w całej Polsce o 7,9 tys., czyli o 10,5%, więcej miejsc pracy niż w czerwcu 2013 roku.

Od 27 maja br., dzięki reformie urzędów pracy, bezrobotni mogą korzystać z nowych form wsparcia. Poszukujący pracy mogą skorzystać z bonów na szkolenie i staże, z pomocy finansowej dla osób zmieniających miejsce zamieszkania ze względu na podjęte zatrudnienie, czy pożyczek i dotacji na założenie firmy. Nowa ustawa wspiera też przedsiębiorców, którzy zatrudniają powracających na rynek pracy rodziców lub osoby po 50-tym roku życia.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)