e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Potrzebna krew! 2014-07-10


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach apeluje, aby oddawać krew. Krew jest stosowana nie tylko podczas zabiegów po wypadkach, ale i podczas planowych operacji.

Aleksandra Dyląg z RCKiK podkreśla, że od kilku lat obserwuje się znaczny wzrost zapotrzebowania na krew. Związane jest to m.in. z rozwojem transplantologii, kardiochirurgii, onkologii, wzrastającą zapadalnością na nowotwory i starzeniem się społeczeństwa.

Na obszarze obejmującym działanie Centrum znajdują się m.in. dwie kliniki transplantacji szpiku, w których w roku 2013 wykonano 456 przeszczepów szpiku (w Polsce wykonano ich ponad 800), Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, w którym wykonuje się ponad 40 proc. przeszczepów serca wykonywanych w całym kraju.

Centrum zabezpiecza w krew i jej składniki 154 szpitale i kliniki regionu śląskiego. Codziennie do szpitalnych banków wydaje się ok. 250 l. krwi i jej preparatów. Aby nie brakowało krwi, dziennie do jej oddania powinno się zgłosić 450 osób.

(Źródło: dziennikzachodni.pl)