e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2014-07-24


16 lipca weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 1 lipca 2014r. Nr 121, poz. 877.