e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) najczęstszym schorzeniem dróg oddechowych 2014-07-24


Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest jedną z najczęstszych schorzeń dróg oddechowych. Najczęstszą jej przyczyną jest palenie papierosów. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że liczba chorych na POChP na świecie to ok. 210 milionów. W Polsce na POChP choruje ponad 2 mln osób, a jednocześnie ok. 80 procent przypadków pozostaje nierozpoznanych.

POChP to postępujące ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe, związane z nadmierną reakcją zapalną w oskrzelach i płucach w odpowiedzi na szkodliwe działanie gazów i pyłów, najczęściej dymu tytoniowego. Na skutek stanu zapalnego, ciągłego niedotlenienia i związanej z tym reakcji organizmu dochodzi do upośledzenia pracy układu oddechowego oraz innych narządów. Najczęstsze są powikłania kardiologiczne, stanowiące główną przyczynę śmierci chorych na POChP.

Niewykryta wcześnie i nieleczona przewlekła obturacyjna choroba płuc prowadzi do ciężkiego kalectwa. Do postawienia diagnozy wystarczy zwykle wywiad lekarski i nieinwazyjne badanie - spirometria.

Terapia POChP to edukacja pacjenta (pierwszym krokiem jest nakłonienie do zaprzestania palenia), rehabilitacja, farmakoterapia, tlenoterapia i niekiedy leczenie chirurgiczne, m.in. przeszczep płuc.

(Źródło: Dziennik.pl)