e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2014-08-06


6 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Dz.U. z 22 lipca 2014r. Nr 136, poz. 960.

31 lipca weszła w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Dz.U. z 29 lipca 2014r. Nr 141, poz. 998.