e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2014-08-06


8 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Dz.U. z 24 lipca 2014r. Nr 138, poz. 968.