e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Do okulisty i dermatologa potrzebne skierowanie od lekarza rodzinnego 2014-08-06


Od 1 stycznia 2015 r. do okulisty i dermatologa potrzebne będzie skierowanie od lekarza rodzinnego. Lekarze uważają, że ograniczy to dostęp pacjentów do specjalistów.

Krzysztof Bąk, rzecznik ministra zdrowia tłumaczy, że obowiązkiem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest realizować świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały wyszczególnione w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Jego zdaniem, zakres badań, które może zlecić lekarz POZ, jest wystarczający do oceny stanu zdrowia pacjenta w podstawowym zakresie bez konieczności zasięgania opinii lekarza specjalisty.

Jak podkreśla, z analiz przeprowadzonych przez NFZ wynika, że 70 proc. pacjentów pojawia się u lekarza okulisty raz lub dwa razy w roku i wymaga tylko podstawowego badania, które zgodnie z kompetencjami i w ramach posiadanej wiedzy mógłby wykonać lekarz POZ, np. zapalenie spojówek, jęczmień. Dzięki temu pacjenci z bardziej skomplikowanymi schorzeniami szybciej dostaną się do lekarza okulisty.

MZ uważa, że w przypadku dermatologa - 60 proc. wizyt to wizyty jednorazowe. Jak tłumaczy Krzysztof Bąk , część pacjentów zgłasza się do specjalisty tylko z podejrzeniem choroby, którą zgodnie z kompetencjami i w ramach posiadanej wiedzy mógłby potwierdzić lub wykluczyć lekarz POZ, m.in. zapalenie skóry, grzybica.

Część lekarzy uważa, że zmiany są podyktowane wyłącznie oszczędnościami. NFZ za poradę specjalistyczną płaci średnio 60 zł, podczas gdy lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej płaci się ryczałtem - ok. 8 zł.

(Źródło: Gazeta.pl)