e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2014-08-21


23 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych. Dz.U. z 8 sierpnia 2014r. Nr 149, poz. 1064.