e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w lipcu 2014r. 2014-08-21


W lipcu 2014r. stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 11,9%. W porównaniu do czerwca 2014r. spadła o 0,1 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych wyniosła wtedy 1879,5 tys., czyli o 33,1 tys. mniej niż w czerwcu br. To spadek stopy bezrobocia o 1,2 punktu procentowego w stosunku do lipca 2013 r.

Malejące bezrobocie potwierdza utrzymujący się od dwóch lat trend. Od początku roku liczba bezrobotnych maleje z miesiąca na miesiąc. Liczba bezrobotnych na koniec lipca 2014r. była o ponad 200 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek o 10,2%).

Spadek bezrobocia zarejestrowano w 15 województwach. Największy odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim (o 0,4 punktu procentowego).

W lipcu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 95,7 tys. wolnych miejsc pracy, czyli o 12,2% więcej w stosunku do czerwca br.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)