e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Trwanie życia w 2013 r. 2014-08-21


Z najnowszego opracowania GUS "Trwanie życia w 2013 r." wynika, że w ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia obserwowano istotny postęp w wydłużaniu się przeciętnego trwania życia we wszystkich województwach. Ta tendencja utrzymuje się nadal. Szczególnie dotyczy to mężczyzn zamieszkałych w województwie pomorskim, dla których w latach 1990-2013 średnie trwanie życia wydłużyło się o 8,1 lat.

W tym okresie najniższy wzrost notowano w województwie łódzkim (5,4) i lubelskim (5,9). Dla kobiet największy przyrost parametrów trwania życia zanotowano również w województwie pomorskim (6,5), a najmniejszy w województwie lubelskim (5,2).

W Polsce istnieje duże zróżnicowanie przeciętnego trwania życia w przekroju wojewódzkim. W 2013 r. rozpiętość między najwyższym i najniższym wskaźnikiem wśród 16 województw wynosiła dla mężczyzn 4,1 lata. Najkrócej żyli mężczyźni mieszkający w województwie łódzkim (70,7 lat), a najdłużej w województwie podkarpackim i małopolskim (74,8 lat). Wśród kobiet zróżnicowanie wynosi 2,3 roku. Kobiety żyją najkrócej w województwie lubuskim, łódzkim i śląskim (80,1 lat), a najdłużej w województwie podkarpackim i podlaskim. Kobiety dożywają tam wieku ponad 82,2 lat.

W 2013 r. największe różnice (in minus) w stosunku do średniej ogólnopolskiej notowano na wsi - w dwóch województwach dla kobiet i czterech dla mężczyzn parametry trwania życia były niższe od średniej krajowej o ponad rok. W miastach sytuacja taka miała miejsce w województwie łódzkim i śląskim. W przypadku mężczyzn zamieszkałych w łódzkim różnica ta wynosiła aż 2,7 lat.

Na tle występowania w ostatnich latach w Polsce ogólnej tendencji dłuższego trwania życia mężczyzn zamieszkałych w miastach niż na wsi - wyróżnia się województwo śląskie, gdzie w 2013 r. mężczyźni na wsi żyli o 0,7 roku dłużej niż w miastach.

W przypadku przeciętnego trwania życia kobiet wyróżniają się mieszkanki województwa zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W 2013 r. na terenie tych województw kobiety w miastach żyły co najmniej o rok dłużej niż kobiety na wsi. Natomiast w województwie śląskim i łódzkim wskaźnik dla miast jest odpowiednio o 1,2 i 0,4 roku niższy niż dla wsi.

We wszystkich województwach Polski wschodniej i południowo-wschodniej przeciętne trwanie życia jest wyższe od średniej dla kraju.

(Źródło: GUS, rynekzdrowia.pl)