e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pakiet kolejkowy i onkologiczny 2014-08-21


12 sierpnia 2014r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał trzy ustawy tworzące tzw. pakiet kolejkowy i onkologiczny. Nowe przepisy zakładają m.in. poprawę dostępu do specjalistów dla wszystkich pacjentów oraz uprzywilejowanie pacjentów onkologicznych.

Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, nowelizację ustawy o pielęgniarkach i położnych oraz nowelizację ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia.

Większość nowych przepisów przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia ma zacząć obowiązywać od początku 2015 r. Zakładają m.in. zniesienie limitów w onkologii, ale tylko tam, gdzie dotrzymane będą terminy diagnostyki i leczenia oraz zapewniona będzie odpowiednia jakość. Wzmocniona ma być też rola lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w kwestii "czujności onkologicznej".

Położony ma być nacisk na leczenie ambulatoryjne, jednodniowe, które jest najbardziej komfortowe dla pacjenta. Leczenie szpitalne ma być prowadzone tylko w przypadkach, w których jest to konieczne.

Pacjent z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu dostanie Kartę Pacjenta Onkologicznego, uprawniającą do szybkiej diagnostyki i wizyt u specjalistów bez skierowania. Po etapie diagnostyki specjalne konsylium określi pacjentowi ścieżkę terapeutyczną. Pacjent będzie miał też przydzielonego koordynatora leczenia.

Zmiany mają spowodować lepszy dostęp do specjalistów dla wszystkich pacjentów. Świadczeniodawcy mają co tydzień przekazywać do NFZ informację o pierwszym wolnym terminie, w którym dane świadczenie może zostać udzielone. Będą również musieli prowadzić listę oczekujących w formie elektronicznej. Po wejściu w życie przepisów, kolejka będzie budowana z osób oczekujących na pierwszą wizytę; premiowani będą ci specjaliści, którzy po szybkiej diagnozie i ustawieniu leczenia przekażą pacjenta pod opiekę lekarza POZ.

Minister zdrowia określi te specjalizacje, do których czeka się najdłużej - tam listy oczekujących będą prowadzone centralnie. Pacjenci będą mieli obowiązek dostarczenia oryginału skierowania do specjalisty w ciągu dwóch tygodni od wpisania się na listę oczekujących na wizytę. Wprowadzone mają zostać skierowania do okulistów i dermatologów.

(Źródło: PAP)