e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2014-09-04


27 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. Dz.U. z 26 sierpnia 2014r. Nr 160, poz. 1125.

2 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych. Dz.U. z 18 sierpnia 2014r. Nr 154, poz. 1093.