e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2014-09-04


11 września wejdzie w życie ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia. Dz.U. z 27 sierpnia 2014r. Nr 161, poz. 1135.

11 września wejdzie w życie ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 27 sierpnia 2014r. Nr 161, poz. 1136.

12 września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych. Dz.U. z 28 sierpnia 2014r. Nr 162, poz. 1139.

1 stycznia wejdzie w życie ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 28 sierpnia 2014r. Nr 162, poz. 1138.