e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2014-09-18


11 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia. Dz.U. z 10 września 2014r. Nr 171, poz. 1207.

11 września weszła w życie ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia. Dz.U. z 27 sierpnia 2014r. Nr 161, poz. 1135.

11 września weszła w życie ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 27 sierpnia 2014r. Nr 161, poz. 1136.

18 września weszła w życie ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. z 3 września 2014r. Nr 166, poz. 1175.