e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Plan finansowy PFRON na 2015 rok 2014-09-18


Według przyjętego projektu budżetu państwa na 2015 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie mógł wydać 4,8 mld zł. Najwięcej, bo ponad 3 mld zł będzie przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

60 mln zł otrzymają gminy za utracone dochody podatkowe od prowadzących zakłady pracy chronionej, 48 mln zł zaplanowano na realizację programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, a 40 mln zł na działania wyrównujące różnice między regionami.

Prawie 74,5 mln zł w planie finansowym PFRON przeznaczono na programy rehabilitacji społecznej i zawodowej zatwierdzane przez Radę Nadzorczą Funduszu. 7 mln zł na zwrot kosztów budowy lub rozbudowy firm i dostosowanie do potrzeb pracowników niepełnosprawnych.

Sam PFRON wyda na własne cele 336,2 mln zł, m.in. 52,3 mln zł pprzeznaczone zostanie na wynagrodzenia osobowe, 47 mln zł na zakup usług, a 62,6 mln ma trafić na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Milion złotych zostanie przeznaczone na dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego lub część kosztów zatrudnienia tłumacza.

(Źródło: PAP)