e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

UNICEF: milion dzieci na świecie umiera w pierwszym dniu życia 2014-09-18


Z raportu UNICEF wynika, że w ciągu pierwszych 28 dni życia umiera 2,8 mln noworodków, z czego milion pierwszego dnia po narodzinach.

W najnowszym raporcie UNICEF zbadał, jak zmieniała się umieralność dzieci w ostatnim ćwierćwieczu. W 1990 r. 12,7 mln dzieci umierało przed swoimi 5. urodzinami; obecnie jest ich 6,3 mln. Organizacja podkreśla, że kluczowy jest pierwszy miesiąc życia dziecka.

Z badania wynika, że główną przyczyną wczesnych zgonów są systemowe błędy w opiece medycznej, popełniane w okresie okołoporodowym.

Według raportu, istnieje ogromna przepaść pomiędzy dobrze rozwiniętymi, bogatszymi państwami, a tymi biedniejszymi, gdzie dostęp do usług medycznych dla przyszłych mam oraz ich jakość są zdecydowanie gorsze. To właśnie luki w opiece medycznej są znaczącym czynnikiem wpływającym na umieralność noworodków.

Z raportu wynika, że komplikacje okołoporodowe są główną przyczyną ok. jednej czwartej wszystkich zgonów noworodków na świecie. W 2012 r. jedno na troje dzieci (ok. 44 mln) przyszło na świat bez odpowiedniej opieki medycznej. Kraje, w których liczba zgonów noworodków jest najwyższa, mają jednocześnie bardzo słaby dostęp do opieki okołoporodowej dla matek:

  • w Etiopii ma do niej dostęp zaledwie 7 proc. matek, a umiera tam 84 tys. dzieci rocznie,
  • w Bangladeszu przy 77 tys. zgonów - 27 proc.,
  • w Nigerii, gdzie umiera 262 tys. dzieci - 38 proc.,
  • w Kenii, gdzie umiera 40 tys. dzieci - 42 proc.
UNICEF alarmuje, że ok. połowa kobiet na świecie nie ma możliwości odbycia zalecanych przynajmniej czterech wizyt ginekologicznych w trakcie ciąży. Badania w 10 krajach o najwyższej umieralności dzieci wskazują, że mniej niż 10 proc. dzieci, które przyszły na świat z pomocą położnej, miało odpowiednią opiekę okołoporodową (w tym zalecane karmienie piersią). Podobnie, mniej niż 10 proc. matek, które spotkały się z pracownikiem medycznym w trakcie ciąży, mogło skorzystać z zalecanych ośmiu badań.

Według badań rozpoczęcie karmienia piersią około godziny po porodzie zmniejsza ryzyko zgonu o 44 procent. Jednak jak pokazuje raport UNICEF, prawie połowa noworodków nie otrzymuje mleka matki po narodzinach.

Wyższa jest umieralność dzieci, których matki miały mniej niż 20 i więcej niż 40 lat. Także poziom wykształcenia ma wpływ na szanse przeżycia dziecka. Liczba zgonów noworodków jest ponad dwa razy wyższa wśród matek, które nie mają dostępu do edukacji, niż u tych, które uzyskały wykształcenie średnie i wyższe.
(Źródło: PAP)