e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pacjent ma prawo leczyć się na terenie całego kraju 2014-09-18


Rzecznik Praw Pacjenta podkreśla, że świadczenia szpitalne i ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielane pacjentom nie podlegają rejonizacji.

Rzecznik Praw Pacjenta poinformował, że pacjent nie może zostać odesłany do miejsca swojego zamieszkania w sytuacji, gdy dokonał wyboru świadczeniodawcy na podstawie uzyskanego skierowania do leczenia w rodzaju: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (poradnie specjalistyczne), leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, opieki psychiatrycznej czy opieki długoterminowej i hospicyjno-paliatywnej.

Według ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych pacjent ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (art. 29) lub szpitalnych (art. 30) spośród wszystkich świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

(Źródło: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta)