e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Niepełnosprawni bez pracy 2006-02-14


W Polsce niepełnosprawny pomimo zdobytego wyższego wykształcenia ma problemy ze znalezieniem pracy.

Wyższe wykształcenie nie powoduje wzrostu zatrudnienia niepełnosprawnego. Wynika to z niskiego poziomu nauczania w szkolnictwie specjalnym oraz braku narodowego programu edukacji niepełnosprawnych. W Polsce dyplomem wyższej uczelni może się poszczycić tylko co dwudziesty niepełnosprawny Polak (i co szósta osoba pełnosprawna). Dla wielu niepełnosprawnych rozwój intelektualny jest często jedyną drogą na znalezienie pracy. Niestety 80 procent niepełnosprawnych kandydatów nie zdaje egzaminu wstępnego na studia. Często powodem tego jest niski poziom nauczania w szkołach specjalnych. Wielu niepełnosprawnych uczy się ze względu na możliwość otrzymania stypendium dla niepełnosprawnych studentów. Takie stypendium wynosi około 150 – 200 zł miesięcznie. Dodatkowo student może otrzymać także stypendium naukowe, socjalne, dofinansowanie do akademika.

Wzrost liczby niepełnosprawnych studentów może pozwolić także uczelni na uniknięcie płacenia składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wiele osób nie zastanawia się jednak nad wyborem kierunku i nie myśli też o wsparciu ze strony systemu oświaty. Pomocą służą często biura pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych. Niestety działają one tylko na czterech uczelniach w Polsce.

Tę niekorzystną sytuację osób niepełnosprawnych na rynku edukacji chce zmienić Porozumienie Uniwersytety Dla Wszystkich. Jest to inicjatywa, która skupia dziesięć uczelni wyższych z całego kraju. Jej celem jest opracowanie ogólnopolskiego systemu edukacji wyższej dla osób niepełnosprawnych. W pracach porozumienia może wziąć udział każda uczelnia wyższa w Polsce.

Źródło: Gazeta Prawna