e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2006-02-14


9 lutego weszła w życie ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dz.U. z 25 stycznia 2006r. Nr 12, poz.67.