e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2006-02-14


15 lutego wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Dz.U. z 31 stycznia 2006r. Nr 16, poz.126.