e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2014-10-02


4 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety. Dz.U. z 19 września 2014r. Nr 178, poz. 1237.

4 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. Dz.U. z 19 września 2014r. Nr 178, poz. 1239.