e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Będą zmiany w orzekaniu o niepełnosprawności dzieci? 2014-10-02


Rzecznik praw dziecka Marek Michalak chce zmian w sposobie orzekania o niepełnosprawności dzieci w wieku poniżej 16 lat. Lekarze uważają, że jedno z kryteriów - niezdolność do samodzielnej egzystencji - nie odnosi się do najmłodszych. RPD zwrócił się o uregulowanie tej kwestii do ministra pracy.

Rzecznik praw dziecka Marek Michalak podał, że organa orzekające o niepełnosprawności dzieci odwołują się do definicji niezdolności do samodzielnej egzystencji, która dotyczy osób powyżej 16. roku życia. Oznacza ona, że chory bez pomocy innych osób nie może zaspokoić swych potrzeb życiowych - poruszać się, porozumiewać, ubrać itp.

RPD tłumaczy, że w ten sposób małe dziecko chorujące np. na cukrzycę insulozależną, celiaklię i fenyloketonurię, ale samodzielnie poruszające się i sprawne intelektualnie, pozbawione zostaje wskazania do stałej opieki i pomocy innych osób ze względu na znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, a poprzez to pozbawione dalszych uprawnień, wynikających z orzeczenia.

Marek Michalak uważa, że dla uznania dziecka za osobę ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji niezbędne jest zbadanie także innych okoliczności niż samoobsługa, poruszanie się, komunikacja. Jego zdaniem potrzebna jest całościowa regulacja uwzględniająca rodzaj schorzenia oraz specyfikę poziomu rozwoju psychofizycznego osoby. Chodzi m.in. o przewidywanie następstw działań, rozumienie zasad i ograniczeń w codziennym życiu.

Rzecznik podkreśla, że należy dokonać analizy przedstawionego problemu i podjąć działania legislacyjne, których następstwem będzie nowelizacja obowiązujących przepisów, pozwalająca uregulować kwestię niezdolności do samodzielnej egzystencji dzieci - osób, które nie ukończyły 16. roku życia.

(Źródło: PAP)