e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zasady korzystania z nocnej opieki 2014-10-02


Każdy ubezpieczony pacjent ma lekarza rodzinnego, do którego ma prawo zgłosić się po poradę. Gdy zachorujemy w nocy lub w święta pomocy udzielą nam lekarze z placówki udzielającej porad po godz. 18 oraz w weekendy. Czy przy udzielaniu nocnych świadczeń zdrowotnych obowiązuje rejonizacja?

NFZ tłumaczy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, pacjent ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (art. 28), ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (art. 29) lub szpitalnych (art. 30) spośród wszystkich świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W przypadku nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej również nie obowiązuje rejonizacja czyli ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Odmowa udzielenia świadczenia z powodu tzw. rejonizacji stanowi naruszenie prawa pacjenta.

W przypadku takiego naruszenia, pacjent może skierować skargę np. do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia czy do Rzecznika Praw Pacjenta.

(Źródło: dziennikzachodni.pl)