e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

W którym mieście jest najczystsze powietrze? 2014-10-02


Minister środowiska wydał obwieszczenie w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego natężenia nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji.

Wykaz podaje wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2013 [µg/m].
W Koszalinie wartość tego wskaźnika wynosiła 11.Wśród aglomeracji najczystszym powietrzem może się pochwalić również aglomeracja szczecińska gdzie wskaźnik wynosi 15.
Najgorzej jest w Krakowie, gdzie wskaźnik wyniósł aż 37, a na Górnym Śląsku 34, podobnie w Bielski-Białej. W aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej i Częstochowie wskaźnik osiągnął poziom 32.