e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Środki na rehabilitację zawodową niepełnosprawnych 2006-02-28


Jednym z powodów wzrostu bezrobocia osób niepełnosprawnych jest to, że samorządy powiatowe nie umieją wykorzystać wszystkich środków na rehabilitację zawodową niepełnosprawnych.

Bezrobocie w tej grupie wzrosło do 21,8 procent. Od dwóch lat samorządy nie dostają pieniędzy na tworzenie miejsc pracy,. Otrzymują jedynie fundusze na ich dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powiaty nie są w stanie wykorzystać wszystkich środków z funduszu. Lokalne władze dostają m.in. dofinansowanie do szkoleń i kursów zawodowych, pomoc w uruchomieniu zakładów aktywności zawodowej (ZAZ). Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w czasie trzech pierwszych kwartałów 2005 roku przekazał powiatom 29,8 mln zł. Jest to 6,8 proc. całkowitych środków przeznaczonych na rehabilitację ogólną.

Część samorządowców krytykuje funkcjonujący System Obsługi Dofinansowań z PFRON. Samorządowcy chcą, aby refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców zatrudniających niepełnosprawnych dokonywały powiaty, a nie fundusz. Chcą również uproszczenia procedury przyznania statusu ZAZ i przeniesienia jej z województwa na poziom powiatu.

Źródło: Gazeta Prawna