e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2006-02-28


24 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy krwi otrzymanie tytułów i odznak honorowych. Dz.U.z 9 lutego 2006r. Nr 21, poz.163.

25 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych dyspozytora medycznego i lekarza koordynatora medycznego, trybu pełnienia przez nich funkcji oraz odpłatności z tego tytułu. Dz.U. z 10 lutego 2006r. Nr 22, poz.168.