e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Walka z otyłością u dzieci w Wielkiej Brytanii niezbyt skuteczna 2006-03-14


W roku 2004 Wielka Brytania postawiła sobie cel, że powstrzyma rosnący odsetek otyłych dzieci przed 11. rokiem życia do 2010 r. Jednak jak wynika z rządowego raportu niewiele udało się zrobić w tym kierunku.

Autorzy raportu uważają, że programy zapobiegania otyłości u dzieci mają niezbyt dużą skuteczność. Prowadzonych jest około 20 różnych programów, które mają poprawić nawyki żywieniowe i zwiększyć aktywność fizyczną dzieci. Brak jest jednak koordynacji między takimi programami. Wiele pracy i pieniędzy jest też marnowanych, ponieważ nie docierają one do najbardziej narażonych na otyłość dzieci. Obecnie brakuje nawet rzetelnej informacji na temat problemu otyłości wśród dzieci z Wielkiej Brytanii. W styczniu departament zdrowia opublikował wytyczne dotyczące sposobu pomiaru wzrostu i masy ciała uczniów. Akcja mierzenia i ważenia dzieci nie rozpocznie się jednak przed wakacjami. Wyniki tej akcji zostaną opublikowane nie wcześniej niż na początku 2007 r.

Z obecnie dostępnych informacji szacuje się, że odsetek otyłych dzieci między 2. a 10. rokiem życia zwiększył się z 9,9 w roku 1995 do 13,7 w roku 2003.

Źródło: Kurier Medycyny Praktycznej