e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2006-03-14


2 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba wykwalifikowana odpowiedzialna za jakość i kontrolę serii produktu leczniczego przed wprowadzeniem na rynek. Dz.U. z 15 lutego 2006r. Nr 23, poz.178.

4 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych. Dz.U. z 17 lutego 2006r. Nr 25, poz.191.