e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2006-03-14


17 marca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień. Dz.U. z 2 marca 2006r. Nr 36, poz. 254.