e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2014-10-16


23 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu. Dz.U. z 8 października 2014r. Nr 191, poz. 1360.