e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Stare karty parkingowe dla niepełnosprawnych będą ważne do połowy 2015 r. 2014-10-16


Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych uprawniające do postoju w wyznaczonych miejscach bez konieczności ponoszenia opłat będą ważne do połowy 2015 r. Za takim rozwiązaniem opowiedziały się wszystkie kluby parlamentarne.

Karta parkingowa to dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością do parkowania na "kopertach". Karta ta jest wydawana osobie lub placówce związanej z niepełnosprawnymi. Można ją otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Dotychczas karty były wydawane bezterminowo, natomiast od 1 lipca - po wejściu w życie nowelizacji Prawa o ruchu drogowym - nie dłużej niż na 5 lat. Stare karty miały obowiązywać do końca listopada. Posłowie z sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zaproponowali jednak wydłużenie tego terminu do połowy 2015 roku. Wnioskodawca projektu Sławomir Piechota (PO) mówił, że wydłużenie terminu spowodowane jest tym, że komisje orzekające o niepełnosprawności w powiatach mogą nie zdążyć z wydaniem orzeczeń uprawniających do nowej karty parkingowej.

Według przepisów, uprawnionymi do otrzymania kart parkingowych są osoby o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Nowe karty są imienne i wydawane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na pięć lat. Placówki, które obsługują osoby niepełnosprawne otrzymują karty parkingowe na okres trzech lat.

Od stycznia 2016 r. ma zacząć funkcjonować elektroniczna centralna ewidencja kart parkingowych.

W Kodeksie wykroczeń pojawiło się nowe wykroczenie: posługiwanie się w sposób nieuprawniony kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych. Za takie wykroczenie można dostać grzywnę do 2 tys. zł. Określona też jest minimalna liczba miejsc postojowych zagwarantowanych dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

(Źródło: PAP)