e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy we wrześniu 2014r. 2014-10-16


Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że we wrześniu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 11,5 proc., w porównaniu z sierpniem oznacza to spadek o 0,2 proc. Spadek ten nastąpił we wszystkich województwach.

Na koniec września w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 824 tys. osób. Liczba bezrobotnych spadła we wrześniu o 30 tys., a od początku roku o 437 tys. osób.

Minister Kosiniak-Kamysz podkreślił, że "Tak dużego spadku bezrobocia we wrześniu nie mieliśmy od siedmiu lat, czyli od rozpoczęcia światowego kryzysu. W poprzednich latach bezrobocie po wakacjach albo rosło, albo nie zmieniało się. To pokazuje, że ożywienie na rynku pracy jest faktem i z optymizmem możemy patrzeć na kolejne miesiące".

Spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wrześniu we wszystkich województwach. Największy odnotowano na Mazowszu - o 3,3 tys. O ponad 3 tys. osób zmniejszyło się bezrobocie także w województwach łódzkim i dolnośląskim.

Pracodawcy zgłosili we wrześniu 115 tys. miejsc pracy, czyli o 23 proc. więcej niż w sierpniu i o 57 proc. więcej niż we wrześniu 2013 roku.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)