e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zarządzenie dotyczące lecznictwa uzdrowiskowego 2014-10-16


NFZ opublikował zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

Zarządzenie określa postępowanie dotyczące zawarcia i realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, zwanej dalej "umową", a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy w tym rodzaju oraz warunki dodatkowo oceniane w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie jej zawarcia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

(Źródło: NFZ)