e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2014-10-30


21 października weszła w życie ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich. Dz.U. z 21 października 2014r. Nr 200, poz. 1429.

22 października weszła w życie ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Dz.U. z 22 października 2014r. Nr 201, poz. 1435.

23 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów. Dz.U. z 22 października 2014r. Nr 201, poz. 1436.

22 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania. Dz.U. z 22 października 2014r. Nr 201, poz. 1437.

23 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi; lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu. Dz.U. z 8 października 2014r. Nr 191, poz. 1360.