e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Kampania na temat kart parkingowych dla niepełnosprawnych 2014-10-30


Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji rozpoczęło kampanię informacyjną na temat nowych zasad przyznawania i wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych. W połowie 2015 roku dotychczasowe karty mają stracić ważność.

Karta parkingowa jest jedynym dokumentem uprawniającym osoby z niepełnosprawnością do parkowania na tzw. kopertach; jest wydawana osobie lub placówce związanej z niepełnosprawnymi. Można ją otrzymać jedynie na podstawie orzeczeń wydawanych przez powiatowe lub miejskie zespoły do zpraw zrzekania o niepełnosprawności.

Medialna kampania "Uwalniamy koperty dla najbardziej potrzebujących!" potrwa do 15 grudnia.

W ramach kampanii uruchomiona została m.in strona internetowa www.kartaparkingowa.pl. Zawiera ona informacje na temat zmian w przepisach, kogo dotyczy nowelizacja prawa, a także o tym, jak uzyskać nową kartę. Na stronie znajdują się również informacje o organach wydających karty parkingowe i opisano krok po kroku procedurę wymiany. Strona jest w pełni dostępna dla użytkowników z niepełnosprawnościami.

Stowarzyszenie podkreśla, że kampania jest potrzebna, bo wymiana kart dotyczy ok. 650 tys. osób (tyle ma w tej chwili karty parkingowe), a weryfikacja uprawnień do nich następuje do końca czerwca 2015 r.

Początkowo nowe karty miały zacząć obowiązywać od 1 grudnia, ale Sejm wydłużył termin o 7 miesięcy.
Dotychczas karty były wydawane bezterminowo, teraz nie dłużej niż na 5 lat. Zgodnie z przepisami uprawnionymi do otrzymania nowych, imiennych kart parkingowych są osoby o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Placówki obsługujące osoby niepełnosprawne otrzymują karty parkingowe na okres trzech lat.

Kampania "Uwalniamy koperty dla najbardziej potrzebujących!" jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

(Źródło: PAP)