e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Karta Praw Pacjenta-Dziecka 2014-10-30


29 października zaprezentowano Kartę Praw Pacjenta-Dziecka, która jest wspólną inicjatywą informacyjno-edukacyjną Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka i Rzecznika Praw Pacjenta Krystyny Barbary Kozłowskiej. Przeznaczono ją dla dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz personelu medycznego.

Karta ma formę plakatu; trafi do podmiotów leczniczych m.in. szpitali i oddziałów dziecięcych, sanatoriów, uzdrowisk. Składa się z 13 punktów. Jest zestawieniem najważniejszych praw najmłodszych pacjentów wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Konwencji o prawach dziecka.

Karta zaczyna się od stwierdzenia, że dzieckiem-pacjentem jest każda osoba, która nie ukończyła 18 lat. Kolejne punkty odnoszą się bezpośrednio do najmłodszych.
Jak informuje Karta "Jeśli zachorujesz, personel medyczny powinien zrobić wszystko, żeby Cię wyleczyć i zapewnić opiekę podczas leczenia; kiedy tylko stan Twojego zdrowia poprawi się na tyle, że będziesz mógł wrócić do domu, masz do tego prawo".
Mali pacjenci dowiedzą się z Karty, że oni oraz ich rodzice lub opiekunowie mają prawo wiedzieć, w jaki sposób lekarze zamierzają dziecko leczyć i jakie to przynosi efekty. Decyzja o leczeniu nie może być podejmowana bez ich udziału, z zastrzeżeniem jednak, że dopóki nie skończą 16 lat decyzję podejmują rodzice lub opiekunowie, potem także dziecko. Nikt bez zgody dziecka nie może rozgłaszać, że jest chore - "masz prawo do zachowania tego w tajemnicy". W Karcie zapisano, że nikt nie może bić, zawstydzać, lekceważyć i straszyć dziecka. Jak podkreślono w Karcie "W czasie choroby dorośli powinni szczególnie Cię wspierać i dbać o Twoje dobre samopoczucie".

Niepełnoletni pacjent ma prawo spotkać się z osobą duchowną swojego wyznania. Ostatni punkt mówi o tym, że może umieścić swoje cenne przedmioty w depozycie.

(Źródło: PAP)