e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wydawanie pacjentowi dokumentów po leczeniu w szpitalu 2014-10-30


Narodowy Fundusz Zdrowia podkreśla, że świadczeniodawca zobowiązany jest do wydawania pacjentowi po zakończeniu leczenia szpitalnego, niezależnie od karty informacyjnej, także innych dokumentów.

Takimi dokumentami są: skierowania na świadczenia zalecone w karcie informacyjnej, recepty na leki i zlecenia na środki pomocnicze lub wyroby medyczne będące środkami ortopedycznymi zlecone w karcie informacyjnej, zlecenia na transport.
NFZ w komunikacie z 29 października uprasza świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie lecznictwa szpitalnego o przestrzeganie przedmiotowych przepisów (rozporządzenia ministra zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej).

(Źródło: NFZ)