e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2014-11-13


7 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Dz.U. z 23 października 2014r. Nr 202, poz. 1440.

8 listopada weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 24 października 2014r. Nr 203, poz. 1457.